Tiny Formed 的金屬小物系列. 由選材上的思量, 到設計的形狀, 也圍繞著物件當中的本質性.盡可能以最自然, 簡單的方式, 配合著熟練的手工, 製作出一種能與生活方式掛鉤的金屬日用品.
...
一邊充滿了復古和工業的粗糙味道,一邊又帶有一種日式的風味.
兩邊的融合恰到好處. 而設計上也略有心思,鎖鑰扣只容許收納4-5條鎖匙, 讓你這次出門必須定立到目的和意義,
令你要走的路和目的地變得清晰.
--------------------------------------
材料:黃銅
產地:日本
尺寸:7 x 2 x 1 cm
--------------------------------------
Photo & Text : Minutia

Key holder

HK$ 150.00價格